1. Innledning​

Eier av dette domenet (ringveienterrasse.no), Hobbelstad og Rønning AS («H&R AS») er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles på denne siden. Det innebærer for eksempel at det først og fremst er vi som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern, samt hvilke rettigheter du har.

2. Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person, herunder blant annet navn, adresse, e-postadresse, IP-adresse og telefonnummer og atferdshistorikk. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er daglig leder som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

3. Personopplysninger som behandles

a) Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre

H&R AS kan behandle personopplysninger om besøkende på nettsiden. Personopplysninger samles inn gjennom bruk av nettsiden, via telefon og mail. Personopplysninger vi kan behandle:

 1. Navn
 2. Adresse
 3. E-postadresse
 4. Mobilnummer
 5. IP-adresse
 6. Din bruk av våre tjenester (eksempelvis søkehistorikk og kommunikasjon mellom deg og oss)

b) Opplysninger du selv gir til oss

I utgangspunktet behandler ikke H&R AS sensitive personopplysninger om deg, med mindre det er relevant eller nødvendig for å kunne tilby deg våre tjenester. Vi vil innhente ditt samtykke på forhånd i de tilfeller når vi ønsker å behandle sensitive personopplysninger. Dersom slike opplysninger blir utlevert, samtykker du til at vi behandler slike sensitive personopplysninger i tråd med denne personvernerklæringen for det formål som er uttrykkelig angitt ved din utlevering av personopplysningene. Når du registrerer deg på vår nettside, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, e-postadresse og mobilnummer. I enkelte tilfeller behøver vi også adresse for å nå deg per post eller vite mer om hvor du befinner deg. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester eller sosiale medier.

c) Din enhet og din internett-tilkobling

Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleser. Vi kan også samle informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id og informasjonskapsler.

d) Opplysninger vi får fra andre kilder

Vi kan motta opplysninger om deg hvis du bruker noen av de andre tjenestene vi tilbyr på dette nettstedet. Vi samarbeider også tett med tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, leverandører av tekniske tjenester og søkemotorer) og kan motta opplysninger om deg fra disse. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig tilgjengelige.

4. Formålet med vår behandling av dine personopplysninger

Personopplysninger kan brukes til følgende formål:

 • Levere tjenester: Vi behandler personopplysninger for å yte og levere våre tjenester til deg, slik som levering av standard programvarer- eller utviklingsprosjekter.
 • Produktstøtte og forbedringer: Vi behandler personopplysninger for å forbedre ytelsen, samt drift og support av våre produkter, løsninger og tjenester.
 • Kundeopplevelse, utvikling og analyse: Vi behandler personopplysninger for å forstå behovene til våre kunder og for å forbedre og videreutvikle våre produkter- og tjenester.
 • Salg og markedsføring: Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring av produkter og tjenester, herunder til å lage målgrupper, tilpasse markedsføringen til dine behov og til å sende ut nyhetsbrev og annen informasjon du har bedt om.
 • Informasjonssikkerhet og misbruk av tjenester: Vi vil kunne behandle person- og trafikkopplysninger for å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer bedrageri og misbruk.
 • Andre formål du har samtykket til: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

Vary AS drifter nettsiden, innhenter og lagrer data på vegne av H&R AS. Vary AS behandler anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring av produkter og tjenester, herunder til å lage målgrupper, tilpasse markedsføringen til dine behov og til å sende ut nyhetsbrev og annen informasjon du har bedt om. Anonymiserte opplysninger er ikke underlagt begrensninger med hensyn til behandling, ettersom de ikke lenger kan knyttes direkte eller indirekte til en enkeltperson.

5. Innsamling av personopplysninger​​

Opplysninger kan bli samlet inn på følgende måter:

 • Vi mottar personopplysninger direkte fra deg når du kjøper produkter og/eller får tilgang til våre tjenester eller kontakter oss direkte. Disse opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne levere produktet eller den tjenesten du ønsker, samt for å kunne følge opp dine henvendelser.
 • Vi mottar personopplysninger indirekte fra deg når du benytter deg av våre produkter- og tjenester. Disse opplysningene er nødvendig for å kunne forbedre og/eller tilpasse tjeneste som vi tilbyr deg, for eksempel i forbindelse med supporthenvendelser.
 • Vi mottar personopplysninger fra andre kilder når du kommer i kontakt med våre samarbeidspartnere, våre distribusjonskanaler eller dersom dine opplysninger er tilgjengelig i offentlige registre. Disse opplysningene er viktige for at vi skal kunne forbedre og tilpasse de tjenestene vi tilbyr.

Vi mottar også personopplysninger direkte og indirekte fra deg når du besøker vår Facebook-side, f.eks. når du følger oss på Facebook, kontakter oss på Facebooks chat-løsning, eller når du deler, liker eller kommenterer våre Facebook-innlegg. For slike personopplysninger er vi felles behandlingsansvarlig med Facebook. Du kan lese mer om hvordan Facebook behandler dine personopplysninger her.

Det er selvsagt frivillig å dele dine personopplysninger med oss. Visse opplysninger kan imidlertid være nødvendige for å kunne gjennomføre en eventuell avtale som du har inngått med oss, herunder blant annet opplysninger som benyttes til support, fakturering e.l.

6. Deling av opplysninger

H&R AS deler i noen tilfeller personopplysninger med andre selskaper som vi samarbeider med eller som utfører tjenester på våre vegne. Dette er først og fremst for å gi deg en tryggere og bedre brukeropplevelse. Her er de viktigste eksemplene:

a) Når andre utfører tjenester på våre vegne
For eksempel web- og markedsføringsbyråer for å drifte nettsiden og vise deg målrettet markedsføring samt lage kampanjer. Disse er databehandlere og har ikke lov til å bruke disse personopplysningene til noe annet enn å utføre tjenester for H&R AS.

b) Våre samarbeidspartnere
Vi samarbeider med DNB eiendom som kan kontakte deg om dette prosjektet.

c) Ved mistanke om lovbrudd
Informasjon vil kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring. Vi vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare konkrete tvister.

7. Lagring av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelsen av de ovennevnte formålene med behandlingen av opplysningene. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier.

Anonymiserte opplysninger er ikke underlagt begrensninger med hensyn til behandling, ettersom de ikke lenger kan knyttes direkte eller indirekte til en enkeltperson.

8. Dine rettigheter og informasjonssikkerhet

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Dersom du mener vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du klage til oss, eller eventuelt til Datatilsynet. Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

9. Bruk av informasjonskapsler («cookies»)

Vi bruker informasjonskapsler («cookies») og lignende teknologier på våre nettsider. Disse hjelper oss å tilpasse innholdet særskilt for deg. Du kan lese mer om hvordan vi bruker cookies mv. i dokumentet Informasjonskapsler. Vi behandler informasjon innsamlet ved bruk av informasjonskapsler som ikke-personlig informasjon, med unntak av IP-adresser eller lignende identifikatorer.

Vi benytter oss av Facebook Pixel-sporing for å blant annet vurdere effektiviteten av kampanjer i sosiale medier samt for å levere rettet markedsføring som vi tror kan være relevant for deg og dine interesser. Eksempelvis vil vi kunne benytte informasjonskapsler for sporing og markedsføring for å skreddersy markedsføringen og innehold som gjøres tilgjengelig for deg på vår Nettside slik at du unngår å se samme type markedsføring ved hvert eneste besøk samt for å måle effektiviteten i våre markedsføringskampanjer. For mer informasjon, vennligst les Facebooks vilkår.

Vi bruker et verktøy kalt «Google Analytics» for å samle inn data om din bruk av vår nettside. Google Analytics samler inn data, eksempelvis hvor ofte du besøker vår nettside, hvilke sider du besøker, når du gjør det, og hvilke andre nettsider du besøkte før du kom til vår nettside. Vi bruker dataene Vi får fra Google Analytics kun for å forbedre Vår Nettside. Google Analytics samler bare den IP-adressen som er tildelt deg på datoen du besøker vår nettside, i stedet for ditt navn eller annen identifiserbar informasjon. Vi kombinerer ikke dataene vi samlet inn ved bruk av Google Analytics med personopplysninger. Selv om Google Analytics lager en permanent informasjonskapsel i nettleseren din for å identifisere deg som en unik bruker neste gang du besøker vår nettside, kan ikke informasjonskapselen brukes av andre enn Google. Googles evne til å bruke og dele informasjon samlet inn av Google Analytics om dine besøk på vår Nettside, er regulert av vilkårene for bruk av Google Analytics. Du kan forhindre Google Analytics fra å gjenkjenne deg på returbesøk på vår nettside ved å deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din. Les mer om hvilke informasjonskapsler vi bruker her.

10. Endringer i denne personvernerklæringen

Våre tjenester er i kontinuerlig utvikling. Vi kan derfor ha behov for å oppdatere vår personvernerklæring. Dersom vi oppdaterer personvernerklæringen, vil vi publisere en ny versjon på nettsiden vår. Ved større endringer kan du oppleve å motta et varsel fra oss pr. e-post eller når du besøker nettsiden.

11. Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
Vary AS
hallo@vary.no
Stasjonsgata 25, 3300 Hokksund